Evancy

Fauna & Flora in Bray-Dunes - Reis- en vakantiegids

Een beetje cultuur kan nooit kwaad, hier is een korte presentatie van de natuurgebieden van Bray-Dunes.

NATIONAAL NATUURRESERVAAT DUIN MARCHAND

Het Marchand-duin ligt aan de Noordzeekust ten oosten van Duinkerken. Het maakt deel uit van de Duinen van Vlaanderen. Het vormt een natuurlijk en gediversifieerd milieu dat voortdurend in ontwikkeling is.

U kunt er rugstreeppadden, kamsalamanders, roodpootkikkers en een paar libellen zien, kortom, prachtige dieren. In de lente kan men het lied van de nachtegaal horen, verborgen in het struikgewas.

Met bijna 400 soorten herbergt dit gebied een zeer gevarieerde flora. De oyat en de duindoorn zijn hier zeer aanwezig.

Op het duin komen enkele pionierplanten voor die zijn aangepast aan een hoog zoutgehalte, zoals kweekgras en zeekomkommer.

In het duin groeien planten die zijn aangepast aan de bijzonder droge omstandigheden van het milieu: dit verklaart de geringe omvang van de aanwezige planten.

PARROT DUNE

De natuurlijke rijkdom van de duinen hangt samen met de grote verscheidenheid aan milieus die er te vinden is. Meer dan 350 plantensoorten en een zeer specifieke fauna zijn er te vinden in de open milieus (graslanden, pannes), waar zich een aantal erfgoedsoorten bevinden, zoals de moerasparnassus, de fanglandgentiaan, de obscure helianthemum, de pimpernelroos of de zwartachtige choin, die u natuurlijk kent (knik met uw hoofd en doe alsof u het niet weet, niemand zal het merken).

70 vogelsoorten nestelen in de duinen. De nachtegaal, moeilijk te zien maar zeer herkenbaar door zijn krachtige, fladderende zang, verschuilt zich in het duindoornstruweel. Veel vogels gebruiken het gebied, dat op een belangrijke trekroute ligt, als tussenstop en om te overwinteren.

 
Dunes du Marchand Bray Dunes